Ly nhựa, nắp cầu, nắp bằng

  • Ly/ Hủ nhựa 200ml (đựng rau câu, nước lọc)
  • Ly nhựa nắp cầu 360ml mỏng
  • Ly nhựa nắp cầu 360ml dày
  • Ly nhựa nắp cầu 500ml mỏng
  • Ly nhựa nắp cầu 500ml dày
  • Ly nhựa đựng trà sữa 500ml
  • Nắp cầu cho ly nhựa
  • Nắp bằng cho trà sữa
  • Hủ nhựa đựng bánh flan